MAKLUMAT STAFF PKG DABONG 

 "Teknologi Untuk Pendidikan Bestari'OBJEKTIF

Dengan wujud nya pusat kegiatan guru, melalui program dan aktiviti yang sistematik di harap akan dapat :-

 • Meningkatkan kualiti pendidikan, hasil daripada proses P&P yang terancang.
 • menjalankan aktiviti penyelidikan untuk mengesan keberkesanan proses P&P.
 • Mengesan serta menyelesaikan masalah P&P yang dihadapi oleh guru secara usahasama.
 • Memupuk ikthiar dan minat guru ke arah mempertingkatkan kualiti profesionalisme mereka.
 • membina dan mengukuhkan daya juang, daya tahan dan daya saing di kalangan guru.
 • mempertingkatkan keterampilan guru melalui program latihan dan perkhidmatan sejajar dengan perkembangan kurikulum.
 • Menyebar maklumat / pengetahuan inovasi dan pendidikan.
 • Merapatkan hubungan antara sekolah -sekolah dalam aspek keperluan perkhidmatan dan pendidikan.
 • Menyelesaikan kemudahan untuk guru menjalankan aktiviti sosial yang membina.
 • Menjalinkan dan mengeratkan hubungan dengan pelbagai jabatan kerajaan dan masayrakat setempat.

 PERANAN

 • Pusat Kegiatan Iktisas Kurikulum
 • Pusat Sumber
 • pusat Kegiatan Sosial / Komuniti
 • Agen Perubahan
 • Agen Penyelesaian masalah

PERKHIDMATAN

 •  khidmat nasihat pengurusan Pusat Sumber Sekolah
 • perkhidmatan pinjaman peralatan teknikal  (spt : PA system, Drawing Set, dll)
 • Perkhidmatan pinjaman bahan bantu mengajar untuk P&P.
 • Penggunaan bilik / ruang untuk aktiviti pendidkan.
 • Mengakan bengel / kursus peningkatan kualiti P&P
 • Memberi khidmat nasihat pengoperasian komputer
 • Menyediakan bahan rujukan ilmiah / akademik
 • menyediakan bahan bacaan ringkas (spt :- Akhbar, majalah dan Risalah)
 • Memberi khidmat bimbingan penyediaan Bahan Bantu mengajar (spt :- Buku Skrap,kit dll)

PTP1

KOSONG

PTP2

KAMARUDDIN BIN AB.GHANI

H/P : 012-3693475

JURUTEKNIK KOMPUTER 

MD SANUSI IBRAHIM

H/P : 012-9377271

PEMBANTU TADBIR( P/O )

AZIRA BINTI  AHMAD
H/P

PEMBANTU RENDAH AM

AZIZ BIN AB. GHANI

H/P : 012-9223418

Make a Free Website with Yola.