eNILAM

PENDAHULUAN


Budaya membaca telah berubah paksinya kerana tabiat membaca di kalangan murid pada hari ini cukup berbeza berbanding pada awal kemerdekaan negara. Murid-murid kita kini mempunyai kecenderungan memilih bahan bacaan yang bercorak hiburan berbanding ilmu pengetahuan yang boleh memandu kehidupan mereka. Ini adalah realiti yang harus diterima oleh semua pihak dalam mengharungi cabaran untuk menikmati wahana pembangunan dan kesan globalisasi.

Sememangnya budaya membaca secara aktif akan memberikan pelbagai manfaat dalam kehidupan seharian seperti penjanaan idea, kemahiran berfikir dan berkomunikasi. Program dan aktiviti membaca masakini perlu diubahsuai mengikut arus perdana dan trend semasa dan berfokus kepada remaja dan kanak-kanak. Semoga segala usaha dalam menjadikan aktiviti membaca sebagai sesuatu yang memberi impak yang mendalam kepada jiwa dan minda mereka

Membaca pemangkin kegemilangan minda.

PENGENALAN

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sedang melaksanakan program galakan membaca yang lebih berkesan dan dapat dijalankan secara terancang dan berterusan melalui pelaksanaan Program NILAM. Ini selaras dengan Pekeliling Ikthisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998 telah mengarahkan semua sekolah di bawah KPM menjalankan program ini bermula Januari 1999. Buku Panduan Konsep dan  Pelaksanaan Di Sekolah telah diterbitkan oleh  Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pelajaran Malaysia (1998).  

Dalam proses melaksanakan program NILAM terdapat permasalahan dalam pengumpulan data yang dijalankan secara manual. Berdasarkan kepada pengalaman ini, Jawatankuasa Pembangun Perisian telah berusaha merancang dan membangunkan Perisian e-NILAM untuk cuba mengatasi masalah pengumpulan data di sekolah , PKG dan PSPN Kelantan yang dapat digunasama oleh BTP serta KPM.


RASIONAL


Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan pelbagai program galakan membaca di sekolah - sekolah.

Walau bagaimanapun kesan daripada program tersebut masih belum mencapai tahap yang dikehendaki. Dengan demikian Kementerian Pendidikan perlu mencari pendekatan baru bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan. 


MATLAMAT

 • Membina tabiat membaca di kalangan pelajar

OBJEKTIF

 • Menjadikan pelajar banyak membaca
 • Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi meyemai tabiat membaca.  

Elemen


REKOD

 •  Pelajar diwajibkan menulis ringkasan di dalam buku bacaan Program NILAM
 
SAH
 •  Guru dan Ibubapa/penjaga pelajar perlu mengesahkan rekod buku bacaan Program NILAM
 
 IKTIRAF
 •  Murid perlu diberi pengiktirafan mengikut tahap bacaan.PENGIKTIRAFAN 
 • Tahunan
  Direkod dalam buku rekod kemajuan. 
 • Keseluruhan
  Sijil dikeluarkan selepas 6 tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah. 
 • Ganjaran
  Murid yang berjaya menamatkan Program NILAM berkeistimewaan untuk pemilihan ke Sekolah Kawalan, Sekolah Berasrama Penuh, Penajaan Biasiswa dan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi.
 
 
SEKOLAH RENDAH

 

Tahun
Asas
Sederhana
Tinggi
Tertinggi
1
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
2
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
3
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
4
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
5
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 =54
18 x 4 = 72
6
18 x 0.5 = 9
18 x 1 = 18
18 x 1.5 = 27
18 x 2 = 36
JUMLAH
90
180
270
360
 

SEKOLAH MENENGAH

 

Tahun
Asas
Sederhana
Tinggi
Tertinggi
1
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
2
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
3
18 x 0.5 = 9
18 x 1 = 18
18 x 1.5 = 36
18 x 2 = 36
4
18 x 1 = 18
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
5
18 x 0.5 = 9
18 x 1 = 18
18 x 1.5 = 36
18 x 2 = 36
Jumlah
72
144
216
288
 


TAHAP JAUHARI
 • Semua pelajar wajib mengikuti Tahap Jauhari.  
 • Pelajar sekolah rendah memulakan aktiviti Tahap Jauhari pada pertengahan tahun 1 sehingga tamat tahun 6.
 • Pelajar sekolah menengah memulakan aktiviti tahap Jauhari sebaik sahaja masuk tingkatan satu sehingga tamat tingkatan 5.
 • Aktiviti Tahap Jauhari ialah pelajar membaca, pelajar merekod, guru mengesahkan dan pelajar diberi pengiktirafan.TAHAP RAKAN PEMBACA 

 • Setelah membaca 100 buah buku, pelajar layak memasuki Kumpulan Tahap Rakan Pembaca 

 • Satu kumpulan terdiri daripada 10 orang pelajar yang akan dibimbing oleh seorang guru ( fasilitator ).  
 • Pelajar Rakan Pembaca perlu mempunyai sifat sentiasa ingin berkongsi maklumat, amanah, buku di tangan, kepimpinan dan boleh menarik minat rakan, jiran serta keluarganya yang kurang minat membaca. 
 • Di antara aktiviti Rakan Pembaca yang disarankan ialah bercerita,  bicara buku, membaca bersama dan meminjamkan buku.
 • Banyak aktiviti dan sesi Rakan Pembaca yang boleh diadakan daripada sebuah buku. 
 • Markah maksimum adalah 5 walaupun pendengar/pembaca/peminjam lebih daripada 5.

 • Aktiviti Rakan Pembaca boleh dijalankan secara terancang seperti di dalam kelas semasa perhimpunan atau secara tidak formal seperti di rumah/ padang permainan/ ketika bersiar-siar bersama-sama jiran/ keluarga dan sebagainya.

 

 

 AKTIVITI

CARA PENGIRAAN MARKAH 

 Bercerita

 1 sesi  x  jumlah pendengar

 Bicara Buku

 1 sesi  x  jumlah pendengar

 Membaca Bersama

1 sesi  x  jumlah pembaca

 Meminjamkan Buku

1 buku  x  jumlah peminjam

MANUAL PENGGUNAAN DAN PENDAFTARAN I-NILAM

MUAT TURUN ENILAM 

E-NILAM SEKOLAH RENDAH

E-NILAM SEKOLAH MENENGAH

BORANG PENGUMPULAN DATA NILAM  

CONTOH BUKU NILAM

Diharap cikgu dapat muat turun enilam tersebut dan install dalam komputer.  Cara nya ialah muat turun dahulu dan extract guna winrar selepad itu install.  selesai install sila login mengguna kan USERNAME dan PASSWORD adalah sama iaitu Nilam.

Make a Free Website with Yola.